Zákaznícka podpora

 Záručná podpora

Vážený zákazník, prosíme Vás, aby ste si pred uplatnením reklamácie pozorne prečítali reklamačný poriadok spoločnosti NEXINEO ako aj inštrukcie špecifikované nižšie:

V prvom rade vezmite na vedomie, že v prípade, ak spoločnosť NEXINEO s.r.o. v reklamačnom konaní zistí, že uplatnená vada (porucha) tovaru a/alebo softvérového riešenia spoločnosti NEXINEO s.r.o. bola zapríčinená chybou na Vašej strane (napr. povytiahnutý kábel), alebo ak bude zistená nepovolená zmena pôvodne zrealizovaného zapojenia systému NEXINEO (zmena zapojenia systému, výmena niektorej zo súčastí systému, výmena komponentu v serveri) alebo bude vykonaný iný nepovolený zásah z Vašej strany alebo nastane iná skutočnosť, ktorá v zmysle Reklamačného poriadku vylučuje zodpovednosť spoločnosti NEXINEO s.r.o. za vadu, tak je spoločnosť NEXINEO s.r.o. oprávnená účtovať Vám všetky náklady na takto zrealizovaný servisný zásah, a to aj za predpokladu, že Vám plynie záručná doba. Náklady budú uplatňované spoločnosťou NEXINEO s.r.o. v zmysle aktuálneho platného cenníka servisných prác. Spoločnosť NEXINEO s.r.o. ďalej dáva do Vašej pozornosti, že záruka na tovar a/alebo softvérové riešenie NEXINEO s.r.o. sa nevzťahuje na nasledovné úkony:

  • - Inštalácia nových programov alebo reinštalácia existujúcich programov;
  • - Oprava nekorektne fungujúcich programov (mimo manažment konzoly NEXI Board);
  • - Zmena konfigurácie programov (mimo manažment konzoly NEXI Board);
  • -Vytváranie nových užívateľských kont pre učiteľov a študentov;
  • - Manažment a čistenie úložiska na disku;
  • - Konfigurácia a reinštalácia operačného systému Windows Server;
  • - Inštalácia periférií (napr. tlačiareň, virtuálna realita,...);
  • - Zapojenie do externej - školskej domény;
  • - Zmena konfigurácie sieťových prvkov (napr. zmena IP adries v sieťovom routri);
  • - Iné podobné úkony.


Pred odoslaním Reklamačného formuláru si prečítajte najčastejšie otázky. Je možné, že tam nájdete riešenie pre váš problém.

Ak ste nenašli odpoveď v najčastejších otázkach, vyplňte nasledujúci Reklamačný formulár:

Podporu realizujeme v pracovné dni od 8.00 do 17.00.