Servis

Manažment celého systému NEXINEO je založený na vzdialenej správe jednotlivých zobrazovacích jednotiek po sieti a tiež vzdialenej správe samotných serverov, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov na správu systému.

Manažment konzola NEXI Board, vzdialená správa, predĺženie záručnej doby a ostatné servisné služby firmy NEXINEO s.r.o. Vám výrazne odľahčia peňaženku na správu IT.

Server je pred inštaláciou podrobený viacstupňovému testovaniu. Nepretržitý monitoring všetkých komponentov a servisné prehliadky v pravidelných intervaloch zabezpečujú vysokú spoľahlivosť systému a dlhú životnosť.

V prípade výpadku servera, ktorý nie je zálohovaný priamo u zákazníka, zabezpečíme dodávku záložného servera v zazmluvnenom reakčnom čase.

nexiboard-1
nexiboard-1

Pri využití našich servisných služieb získate:

 • check
  Predĺženie záručnej doby na 3-5 rokov.
 • check
  Napojenie systému na nadradený monitorovací systém.
 • check
  Sledovanie vyťaženosti komponentov a prístupových bodov ako CPU, RAM, DISK, NETWORK, THERMAL.
 • check
  Nepretržitý dohľad všetkých prístupových bodov - Server, Zobrazovacie jednotky, Switch, Router.
 • check
  Fyzická servisná prehliadka, záťažové testy, stabilita systému, čistenie servera, kontrola aktívnych sieťových prvkov, kontrola konektivity server – zobrazovacie jednotky.
 • check
  Poskytovanie aktualizácií firmvéru na zobrazovacích jednotkách.
 • check
  Poskytovanie aktualizácií a bezpečnostných záplat pre server side OS a aplikácií zabezpečujúcich plynulú prevádzku platformy NEXINEO.
 • check
  Držanie pohotovostného skladu server/zobrazovacia jednotka s požadovaným reakčným časom.
 • check
  Garancia 100% funkčnosti.