Obsługa klienta

 Wsparcie gwarancyjne

Szanowny Kliencie!

Przed złożeniem reklamacji prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą reklamacyjną  NEXINEO,  oraz instrukcjami podanymi poniżej:

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli NEXINEO sp. z o.o. ustali w postępowaniu reklamacyjnym, iż zgłoszona wada (usterka) towaru i/lub rozwiązania programowego NEXINEO sp. z o.o. została spowodowana błędem ze strony użytkownika (np. odłączeniem kabla), lub jeśli stwierdzona zostanie nieautoryzowana modyfikacja oryginalnego sposobu podłączenia systemu NEXINEO (zmiana sposobu podłączenia systemu, wymiana jakiejkolwiek części systemu, wymiana elementu serwera) lub inna nieuprawniona ingerencja ze strony użytkownika bądź jakikolwiek inny fakt, który w rozumieniu procedury reklamacyjnej wyłącza odpowiedzialność NEXINEO sp. z o.o. za daną wadę, spółka NEXINEO sp. z o.o. będzie uprawniona do obciążenia użytkownika wszystkimi kosztami przeprowadzonej interwencji serwisowej, nawet w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Koszty zostaną naliczone przez NEXINEO sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem prac serwisowych.

NEXINEO sp. z o.o. zwraca również uwagę na fakt, że gwarancja na towary i/lub rozwiązanie programowe firmy NEXINEO sp. z o.o. nie obejmuje następujących sytuacji:

•              instalacja nowych programów lub ponowna instalacja istniejących programów;
•              poprawianie nieprawidłowo działających programów (poza konsolą zarządzania NEXI Board);
•              zmiana konfiguracji programów (poza konsolą zarządzania NEXI Board);
•              zakładanie nowych kont użytkowników dla nauczycieli i uczniów;
•              zarządzanie pamięcią na dysku i czyszczenie pamięci;
•              konfiguracja i ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows Server;
•              instalacja urządzeń peryferyjnych (np. drukarek, wirtualnej rzeczywistości...);
•              połączenie z domeną zewnętrzną – szkolną;
•              zmiana konfiguracji elementów sieciowych (np. zmiana adresów IP w routerze sieciowym);
•              inne podobne czynności.
 
 

Formularz reklamacyjny

Zapewniamy wsparcie w dni powszednie od 8:00 do 17:00.