Výhody riešenia

 • save

  Úspora nákladov

  Ušetríte až 75 % prevádzkových nákladov vďaka dlhej životnosti zobrazovacích jednotiek.

 • medal

  Ekologické riešenie

  Nízka hmotnosť zobrazovacej jednotky, jej dlhšia životnosť, ako aj menšie nároky na výrobu a dopravu zabezpečujú dosiahnutie vysokej úspory elektronického odpadu a emisií CO2, čím minimalizujete dopad na životné prostredie.

 • power

  Unikátny výkon

  Vhodné aj pre graficky náročné programy ako Geogebra, Autodesk Tinkercad a mnoho ďalších.

 • health

  Zdravšie učebne

  Nulová hlučnosť, žiadne vyžarovanie tepla, nižšia prašnosť a menej elektromagnetického žiarenia vám zaručia zdravšie pracovné prostredie.

 • prehlad-it

  Prehľad o dianí vo vašom IT

  Vďaka špeciálnej manažment konzole môžete ako pedagóg jednoducho zdieľať svoju plochu na monitory všetkých študentov, zobraziť plochu všetkých študentov na svojom monitore či vstúpiť na plochu ktoréhokoľvek študenta.

 • security

  Maximálna kybernetická ochrana

  Keďže zobrazovacia jednotka neukladá lokálne žiadne informácie, je riziko krádeže citlivých údajov alebo znefunkčnenia systému v prípade odcudzenia nízke.

Citeľná úspora nákladov

Nasadením platformy môžete znížiť náklady spojené s údržbou a obnovou IT. Životnosť zobrazovacej jednotky je až 10 rokov, a teda po 5 rokoch nemusíte meniť desiatky až stovky počítačov, ale stačí aktualizovať server. To oproti tradičným riešeniam predstavuje zlomok nákladov. Na zobrazovacej jednotke tiež nebeží žiadny operačný systém ani softvér, ktorý by si vyžadoval individuálnu správu.

Zobrazovacia jednotka má navyše minimálnu spotrebu (3 – 5 W), čo prinesie vysoké úspory elektrickej energie a úspory na kúpe a prevádzke záložných zdrojov UPS.

nexineo-1
nexineo-1

Ekologické riešenie

Riešenia NEXI GO a NEXI GO Performance nemajú výhodu len v minimálnej odozve a vysokom výkone pre náročné aplikácie. Vďaka tomu, že zariadenia neobsahujú žiadny zbytočný hardvér, prispievajú aj k zdravšiemu pracovnému prostrediu. Zobrazovacie jednotky totiž nezaberajú žiadne miesto na stole ani pod stolom, nevytvárajú hluk ani teplo a nevíria prach.

nexineo-2
nexineo-2

Bezpečnosť na prvom mieste

Zobrazovacia jednotka neukladá žiadne informácie lokálne, čím sa znižuje riziko krádeže citlivých údajov alebo znefunkčnenia systému v prípade odcudzenia. S uloženými dátami disponuje centrálny server, ktorý môže byť uložený na bezpečnom mieste s obmedzeným prístupom a maximálnou ochranou.

nexineo-3
nexineo-3

Bez porúch

Centralizovaná infraštruktúra riešenia znamená aj menej poruchových bodov. Zobrazovacie jednotky neobsahujú žiadne mechanické časti ako harddisk, ventilátor, procesor, grafickú kartu či disk, ktoré by sa mohli pokaziť.

nexineo-3
nexineo-3

Prehľad bez nutnosti nadstavbových softvérov

Centrálny manažment platformy NEXINEO prináša pre vedúcich zamestnancov dokonalý prehľad o celom systéme, a to bez potreby nadstavbových spravovacích softvérov a dodatočného hardvérového vybavenia.

nexineo-3
nexineo-3