FAQ

Najčastejšie otázky

 • Jeden klient sa nevie pripojiť na server

  Skontrolujte prosím IP adresu klienta. Na obrazovke sa nachádza v pravo dole. Pokiaľ je IP adresa 0.0.0.0, skontrolujte pripojenie sieťového káblu. Ak po opätovnom vložení sieťového káblu nenastane zmena, problém nebude v ZEROclientovi, ale v zosieťovaní učebne.

 • Žiaden klient sa nevie pripojiť na server

  Skontrolujte server. Musí byť zapnutý a mať prístup na internet. Blokovať pripojenie na server môže aj antivírus. Pokiaľ máte nainštalovaný Eset Endpoint Security, je potrebné v nastaveniach firewall nastaviť učiaci sa režim. Skontrolujte, či server a ZEROclienty sú na rovnakej podsieti. Pri dodaní a zapojení všetkých sieťových komponentov našou spoločnosťou, je zvyčajne server a ZEROclient s IP adresu začínajúcou sa 192.168.88...

 • Klient nemá prihlasovacie údaje

  Pravdepodobne bol klient zresetovaný. Je potrebné nastaviť rozlíšenie podľa typu monitora, prihlasovacie meno je student01, student02 až po posledné číslo, heslo zadajte student. Aby žiaci nemohli meniť nastavenia ZEROclienta je potrebné vľavo dole na obrazovke zakliknúť zámok - zablokovať nastavenia a nastaviť heslo pre blokovanie nastavení.

 • Klient je zaseknutý na obrazovke vCloudpoint

  Skúste prosím zariadenie vyresetovať. Začnete vypnutím ZEROclienta a následne držte zapínacie tlačidlo na 5 až 10 sekúnd. Musí sa zobraziť zelené tlačidlo Restore. Následne treba nastaviť prihlasovacie údaje a rozlíšenie. Pokial by vyžadovalo heslo tak zo zadnej strany klienta nájdite sériové číslo a heslo bude každý posledný znak z každej skupiny. napr A5-XXX1-XXX2 Heslo bude 512. V hornom paneli "Display" zmeňte rozlíšenie a jazyk a ďalšie zmeny zakážte pomocou zámku (vľavo dole). Ak jednotka stále nefunguje a je v záruke, obráťte sa na servisnú podporu spoločnosti NEXINEO a popíšte svoje zistenia.