NEXINEO sa stalo členom národnej iniciatívy Digitálna koalícia.

NEXINEO sa stalo členom národnej iniciatívy Digitálna koalícia.NEXINEO sa stalo členom národnej iniciatívy Digitálna koalícia, ktorá bola založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital skills and jobs coalition, pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.