Podpisaliśmy umowę inwestycyjną z VFF, Crowdberry i SIH.

Podpisaliśmy umowę inwestycyjną z VFF, Crowdberry i SIH.Firmy Venture to Future Fund, Crowdberry i Slovak Investment Holding inwestują w firmę NEXINEO. Inwestycja zostanie wykorzystana głównie na dalszy rozwój techniczny i międzynarodowy rozwój firmy NEXINEO w kierunku Europy Zachodniej.